Informacje

Reklamacje i prawa pasażera

Ochrona minimalnych praw pasażerów przysługuje na podstawie rozporządzenia Nr 261/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów uchylające rozporządzenie EWG nr 295/91

Szanowni Państwo, serdecznie przepraszamy za wszelkie niedogodności, które mogły Państwa spotkać w wyniku wystąpienia nieregularności w przewozie np. odmowa przyjęcia na pokład, odwołanie czy znaczne opóźnienie lotu.

Zgodnie z rozporządzeniem nr 261/2004/WE z dnia 11 lutego 2004 r. w określonych sytuacjach wystąpienia nieregularności mogą Państwu przysługiwać określone świadczenia i/ lub rekompensata finansowa.

Powyższe regulacje mają zastosowanie do pasażerów SprintAir którzy:

– posiadają ważny bilet z potwierdzoną rezerwacją na rejs, w którym wystąpiło zakłócenie w przewozie,
– zgłosili się do odprawy biletowo-bagażowej w określonym przez Przewoźnika czasie,
– posiadają ważne Dokumenty Podróży,
– podróżują na podstawie biletu zakupionego wg. taryfy powszechnie dostępnej.

Przepisy nie dotyczą osób, które podróżują bezpłatnie lub na podstawie taryfy zniżkowej, która nie jest powszechnie dostępna.

Prawa pasażera SprintAir

Jeżeli są Państwo niezadowoleni z usług linii lotniczej SprintAir poniżej znajduje się nasz adres, na który mogą Państwo przesłać reklamację oraz adres organu uprawnionego do rozpatrywania skarg pasażerów po uprzednim wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego u Przewoźnika:

SprintAir SA
Reklamacje
ul. Ruchliwa 22
02-182 Warszawa
reklamacje@sprintair.eu

W Rzeczpospolitej Polskiej organem uprawnionym do rozpatrywania skarg pasażerów jest:

Urząd Lotnictwa Cywilnego
Komisja Ochrony Praw Pasażerów
ul. M. Flisa 2
02-247 Warszawa
kopp@ulc.gov.pl

© SprintAir. All rights reserved.