Certyfikat Operatora Lotniczego dla SprintAir S.A.
Air Operator Certificate AOC SprintAir S.A._MAR2017

Certyfikat Operatora Lotniczego dla SprintAir Cargo Sp. z o.o.
Air Operator Certificate AOC SprintAir Cargo_APR2017

Certyfikat Zatwierdzający SprintAir S.A. jako Organizację Obsługową Part145
Part145 Certificate_APR2017

Certyfikat Agenta Obsługi Handlingowej dla SprintAir S.A.
Airport Handling Agent Certificate AHAC 2016

Certyfikat Organizacji Zarządzania Ciągłą Zdatnością do Lotu dla SprintAir S.A.
Continuing Airwothiness Management Organisation Approval Certificate