Certyfikat Operatora Lotniczego dla SprintAir S.A.
Certyfikat AOC SA – wyd.VII

Certyfikat Operatora Lotniczego dla SprintAir Cargo
Air Operator Certificate for SprintAir Cargo

Certyfikat Zatwierdzający SprintAir S.A. jako Organizację Obsługową Part145
Certyfikat PL.145.2020 rev 27

Certyfikat Agenta Obsługi Naziemnej (AHAC) dla SprintAir S.A.
Certyfikat Agenta Obsługi Naziemnej nr PL 38H-18

Certyfikat Organizacji Zarządzania Ciągłą Zdatnością do Lotu dla SprintAir S.A.
Continuing Airwothiness Management Organisation Approval Certificate for SprintAir SA_MAY2017

Certyfikat Organizacji Zarządzania Ciągłą Zdatnością do Lotu dla SprintAir Cargo
Continuing Airworthiness Management Organization Approval Certificate for SprintAir Cargo

Certyfikat dla Zatwierdzonej Organizacji Szkolenia
Certificate for Approved Training Organizations