Certyfikat Operatora Lotniczego dla SprintAir S.A.
Air-Operator-Certificate-AOC-SprintAirSA_FEB2019

Certyfikat Operatora Lotniczego dla SprintAir Cargo
Air Operator Certificate for SprintAir Cargo_DEC2017

Certyfikat Zatwierdzający SprintAir S.A. jako Organizację Obsługową Part145
Certyfikat PL.145 rev 23

Certyfikat Agenta Obsługi Naziemnej (AHAC) dla SprintAir S.A.
Certyfikat Agenta Obsługi Naziemnej nr PL 38H-18

Certyfikat Organizacji Zarządzania Ciągłą Zdatnością do Lotu dla SprintAir S.A.
Continuing Airwothiness Management Organisation Approval Certificate for SprintAir SA_MAY2017

Certyfikat Organizacji Zarządzania Ciągłą Zdatnością do Lotu dla SprintAir Cargo
Continuing Airworthiness Management Organization Approval Certificate for SprintAir Cargo

Certyfikat dla Zatwierdzonej Organizacji Szkolenia
Certificate for Approved Training Organizations