Informacje

Informacje dla Akcjonariuszy

 • Zarząd SprintAir Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołuje na dzień 27 czerwca 2022 roku na godz. 11:00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Ruchliwej 22, Zwyczajne Walne Zgromadzenie SprintAir SA
 • Zarząd SprintAir Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołuje na dzień 1 grudnia 2021 roku na godz. 12:00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Ruchliwej 22, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SprintAir SA.
 • Zarząd SprintAir Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołuje na dzień 7 września 2021 roku, na godz. 11:00 w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Ruchliwej 22, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SprintAir SA.
 • Zarząd SprintAir Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołuje na dzień 16 czerwca 2021 roku, na godz. 11:00 w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Ruchliwej 22 Zwyczajne Walne Zgromadzenie SprintAir SA.
 • Zarząd SprintAir Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołuje na dzień 28 maja 2021 roku, na godz. 11:00 w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Ruchliwej 22 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SprintAir SA.
 • W dniu 17 grudnia 2020 roku dokonano V wezwania Akcjonariuszy do złożenia akcji w siedzibie Spółki.
 • W dniu 24 listopada 2020 roku dokonano IV wezwania Akcjonariuszy do złożenia akcji w siedzibie Spółki.
 • W dniu 2 listopada 2020 roku dokonano III wezwania Akcjonariuszy do złożenia akcji w siedzibie Spółki.
 • W dniu 9 października 2020 roku dokonano II wezwania Akcjonariuszy do złożenia akcji w siedzibie Spółki.
 • W dniu 17 września 2020 roku dokonano I wezwania Akcjonariuszy do złożenia akcji w siedzibie Spółki.
 • W dniu 8 września 2020 roku, na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki SprintAir S.A. został wybrany podmiot prowadzący Rejestr Akcjonariuszy.
 • Zarząd SprintAir Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołuje na dzień 8 września 2020 roku, na godz. 12:30 w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Ruchliwej 22 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SprintAir SA.
 • Zarząd SprintAir Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołuje na dzień 29 czerwca 2020 roku, na godz. 11:00 w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Ruchliwej 22 Zwyczajne Walne Zgromadzenie SprintAir SA.
 • Nr wpisu 55 Data dokonania wpisu 10.02.2020
  Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
  Sygnatura akt WA.XIII NS-REJ.KRS/6915/20/663
  Oznaczenie sadu SAD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO
 • SprintAir S.A. został wpisany do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

© SprintAir. All rights reserved.