OSTRZEŻENIE PRZED MOŻLIWOŚCIĄ OTRZYMANIA FAŁSZYWYCH INFORMACJI OD SPRINTAIR

W związku z incydentem podszywania się pod spółkę SprintAir, Zarząd spółki prosi o ostrożność oraz zaleca unikanie fałszywych informacji dotyczących usług SprintAir SA. Prosimy nie odpowiadać na kierowane w imieniu SprintAir SA, zamówienia charterów lotniczych, usług handlingowych lub jakichkolwiek innych usług dopóki nie upewnią się Państwo, iż pochodzą one z oficjalnego źródła. Oficjalne dane znajdują się na naszej stronie internetowej www.sprintair.eu w zakładce „Kontakt”.

SprintAir S.A.
ul.Ruchliwa 22
02-182 Warszawa
Polska

SprintAir S.A. z siedzibą w Warszawie (02-182) przy ulicy Ruchliwej 22, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320053, NIP: 522-271-87-17; kapitał zakładowy: 4.121.000 PLN (opłacony w całości).