Ośrodek Szkolenia Ochrony Lotnictwa Cywilnego AVSEC (Aviation Security) powstał m.in. z myślą o potrzebach szkoleniowych wynikających zarówno z uregulowań  prawa krajowego (ustawy Prawo Lotnicze i wydanych
z jej delegacji Rozporządzeń), jak również regulacji Unii Europejskiej w zakresie zwalczania terroryzmu i ochrony lotnictwa.

Podstawowym zadaniem OSOLC AVSEC jest  przygotowanie, w ramach profesjonalnych szkoleń z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego, zarówno pracowników firm prowadzących działalność lotniczą jak i Specjalistycznych Uzbrojonych Formacji Ochronnych (SUFO) do pracy w charakterze Operatorów Kontroli Bezpieczeństwa. Nasza oferta jest również skierowana do podmiotów prowadzących działalność lotniczą, SUFO oraz służb i jednostek organizacyjnych administracji publicznej odpowiedzialnych za ochronę lotnictwa cywilnego w Rzeczpospolitej Polskiej. Staramy się dostosowywać nasze szkolenia do indywidualnych potrzeb klienta poprzez zastosowanie elastyczności cenowej, programowej i organizacyjnej.

Programy szkoleń, które realizujemy w naszym ośrodku są zatwierdzone przez Prezesa ULC zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 września 2013 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 1147).
W naszym Ośrodku Szkolenia posiadamy multimedialny system szkoleniowy szwajcarskiej firmy Casra –X-RAY TUTOR 3 służący do oceny kompetencji i certyfikacji operatorów kontroli bezpieczeństwa. W ostatnim czasie system ten został zmodernizowany i uaktualniony o najnowsze zagrożenia w lotnictwie cywilnym.

Ośrodek Szkolenia Ochrony Lotnictwa Cywilnego AVSEC dysponuje wykwalifikowaną i zaakceptowaną przez ULC kadrą pedagogiczną.

Nasi instruktorzy to:

sprintElżbieta Tarnowska – wykwalifikowany nauczyciel, absolwentka SWP w Radzyminie . Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywała podczas pełnienia służby w Placówce Straży Granicznej Warszawa – Okęcie, wykonując zadania pirotechnika – chemika w Grupie Radiometryczno – Chemicznej. Uczestniczyła w wielu szkoleniach krajowych i międzynarodowych związanych z ochroną lotnictwa cywilnego. Certyfikowany Instruktor ochrony lotnictwa cywilnego, zgodnie wytycznymi ICAO. Certyfikowany operator kontroli bezpieczeństwa. Wewnętrzny audytor kontroli jakości.

Paweł Kozielski – wieloletnie doświadczenie zawodowe początkowo zdobywał pełniąc służbę w Nadwiślańskich Jednostkach Wojskowych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych na stanowisku pirotechnik – przewodnik psa. Od 2000 roku funkcjonariusz Straży Granicznej na stanowisku przewodnik psa w Grupie Bezpieczeństwa Lotów w Porcie Lotniczym Warszawa – Okęcie. Uczestnik krajowych i międzynarodowych szkoleń związanych z ochroną lotnictwa cywilnego. Certyfikowany operator kontroli bezpieczeństwa. Certyfikowany instruktor ochrony lotnictwa cywilnego. Certyfikowany wewnętrzny audytor kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.

Poznaj ofertę szkoleń AVSEC Pobierz plik PDF