ODPRAWA BILETOWO – BAGAŻOWA

Sugerujemy, aby przed lotem sprawdzić datę oraz dokładną godzinę wylotu w celu precyzyjnego zaplanowania dojazdu na lotnisko z odpowiednim wyprzedzeniem.

Odprawa Pasażerów rozpoczyna się 90 minut przed odlotem i kończy się 35 minut przed godziną odlotu.

Podczas odprawy biletowo – bagażowej Pasażer poproszony zostanie o przedstawienie dokumentu tożsamości. Sprawdzona będzie również waga i wymiary  bagażu podręcznego oraz odebrany zostanie dodatkowy bagaż (tzw. „rejestrowany”), który po zarejestrowaniu zostanie umieszczony w luku bagażowym samolotu.

Szczegółowe zasady dotyczące wymaganych dokumentów pasażera oraz zasady przewozu bagażu znajdują się w Ogólnych Warunkach Przewozu (OWP).

WYMAGANE DOKUMENTY PODRÓŻY

Na rejsach SprintAir wymagane są następujące dokumenty:

NA LOTACH MIĘDZYNARODOWYCH POZA STREFĄ SCHENGEN:
– paszport (oraz Wiza, jeśli jest wymagana)

NA LOTACH MIĘDZYNARODOWYCH W GRANICACH STREFY SCHENGEN:
– paszport lub dowód osobisty

NA LOTACH KRAJOWYCH

– paszport lub dowód osobisty lub prawo jazdy (w przypadku osoby dorosłej)
– paszport lub dowód osobisty lub legitymacja szkolna (ze zdjęciem) ( w przypadku dzieci w wieku szkolnym)
– paszport lub dowód osobisty lub akt urodzenia (w przypadku dzieci poniżej 2 roku życia)

BAGAŻ / NADBAGAŻ / BAGAŻ SPECJALNY

Bagaż Pasażera może składać się z dwóch głównych części:
– bagażu podręcznego o maksymalnej dopuszczalnej wadze 5 kg, który zabieramy ze sobą na pokład, oraz
– bagażu rejestrowanego o maksymalnej dopuszczalnej wadze 8 kg (w przypadku biletów zakupionych w taryfie PROMO) lub 12 kg (w przypadku biletów zakupionych w taryfie ECO oraz FLEX), który jest przewożony w luku bagażowym samolotu.

BAGAŻ PODRĘCZNY

Pasażer może przewieźć jedną sztukę Bagażu Podręcznego o wadze nie większej niż 5 kilogramów i rozmiarach nieprzekraczających 55 x 40 x 12 cm. Rozmiary te obejmują kółka, uchwyty i boczne kieszenie.

Dodatkowo w ramach Bagażu Podręcznego Pasażer może wnieść na pokład następujące przedmioty:

– płaszcz lub koc,
– telefon komórkowy,
– materiały do czytania w czasie lotu,
– dla dzieci poniżej drugiego roku życia: jedzenie na czas podróży, składany wózek dziecięcy,
– kule dla osób niepełnosprawnych,
– parasol lub laska.

NADBAGAŻ

Zdarza się, że waga bagażu Pasażera przekracza przewidziany przepisami ciężar. Wówczas Pasażer zobowiązany jest uiścić opłatę za nadbagaż, która wynosi:
– 30 PLN – za każdy rozpoczęty kilogram
– 100 PLN – za dodatkowe 20 kg.
Zwracamy uwagę, że przewóz nadbagażu jest możliwy tylko w ramach wolnej pojemności przewozowej. Linia lotnicza SprintAir zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby sztuk Bagażu Rejestrowanego na Pasażera i/lub odmowy przewozu bagażu przekraczającego podane limity lub za który nie została uiszczona opłata dodatkowa. Jeśli takie limity obowiązują, informacja o nich jest dostępna na Stronie Internetowej lub w Biurze Obsługi Klienta.

BAGAŻ SPECJALNY

Jeżeli planujecie Państwo zabrać ze sobą Bagaż Specjalny (inny od zwykłego bagażu, w szczególności snowboard, sprzęt do golfa, nurkowania i sprzęt surfingowy, sprzęt wędkarski, rogi, poroże zwierzyny łownej, trofea myśliwskie, rowery, tyczki do skoku wzwyż, instrumenty muzyczne, przedmioty delikatne i nietrwałe, materiały o nieprzyjemnych właściwościach, wózek inwalidzki napędzany elektrycznie suchą (nieciekłą) baterią (wyłącznie jako Bagaż Rejestrowany), prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta w celu uzyskania informacji dotyczących warunków przewozu. W przypadku transportu przedmiotów specjalnych Pasażer zobowiązany jest do uiszczenia specjalnej opłaty dodatkowej w wysokości 70 PLN za lot w jedną stronę.

PRZEDMIOTY ZABRONIONE

Ze względów bezpieczeństwa niektóre przedmioty nie mogą być przewożone przez pasażerów na pokładzie samolotu w bagażu podręcznym. Istnieje również grupa przedmiotów całkowicie zabronionych w transporcie lotniczym, także w bagażu rejestrowanym. Szczegółowe informacje na temat przedmiotów wykluczonych z przewozu lotniczego znajdują się w załącznikach do Ogólnych Warunków Przewozu Pasażerów i Bagażu (OWP).

ASYSTA DLA PASAŻERA

Linia lotnicza SprintAir zapewnia specjalną pomoc w ramach tzw. „Asysty” Pasażerom ze stałą bądź tymczasową niepełnosprawnością lub ograniczoną sprawnością ruchową. Asysta przystosowana jest do warunków zależnych od typu samolotu, na którym ma odbyć się lot.

Pasażerowie wymagający specjalnej opieki, powinni zgłosić takie zapotrzebowanie pracownikom Biura Obsługi Klienta podczas dokonywania rezerwacji (tel. 22 212 55 77/ e-mail: bilety@sprintair.eu)

Pasażerowie niepełnosprawni oraz o ograniczonej sprawności ruchowej, z uwagi na wymogi kontroli bezpieczeństwa, powinni zgłosić się do odprawy z wyprzedzeniem przynajmniej 60 minut przed opublikowaną godziną odlotu.

WAŻNE: Ze względów bezpieczeństwa oraz w związku z typem i konfiguracją samolotów pasażerskich wykorzystywanych przez SprintAir i liczbą członków personelu pokładowego na pokładzie samolotu, liczba pasażerów niepełnosprawnych/o ograniczonej sprawności motorycznej, podróżujących na pokładzie samolotu linii loticzej SprintAir jest ograniczona do dwóch osób.

PASAŻEROWIE WYMAGAJĄCY PODAWANIA TLENU Z POWODÓW MEDYCZNYCH

SprintAir przewozi Pasażerów wymagających w normalnych warunkach dodatkowego tlenu z powodów medycznych pod warunkiem posiadania przez nich zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego ich zdolność do podróżowania drogą lotniczą bez konieczności podania dodatkowego tlenu podczas planowanego lotu. Pasażerowie, którzy nie przedstawią wymaganego zaświadczenia przy stanowisku odprawy, nie otrzymają pozwolenia na lot. Nie zezwala się Pasażerom na wnoszenie na pokład samolotu dodatkowego tlenu, a SprintAir nie może zapewnić tlenu na pokładzie w takich przypadkach, co wynika z ograniczeń operacyjnych Przewoźnika.

PRZEWÓZ ZWIERZĄT

Małe psy i koty mogą być przewożone w kabinie pasażerskiej wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu Przewoźnikowi w momencie dokonywania rezerwacji i uzyskaniu jego zgody oraz wpisaniu odpowiedniej informacji do rezerwacji jako usługi specjalnej. Za przewóz zwierzęcia Pasażer jest zobowiązany zapłacić specjalną opłatę dodatkową w wysokości 70 PLN za lot w jedną stronę.

Psy będące przewodnikami osób niewidomych lub niesłyszących są przewożone na pokładzie bezpłatnie. Psy muszą być zaopatrzone w smycz, kaganiec, potwierdzenie o tresurze oraz inne wymagane prawem miejscowym dokumenty.

Przewóz jakichkolwiek innych zwierząt jest zabroniony.

Zwierzęta muszą być przewożone w odpowiednich, przystosowanych do przewozu zwierząt transporterach. Maksymalna waga zwierzęcia z transporterem wynosi 10 kg.

Pasażer jest zobowiązany posiadać ważne dokumenty podróży dla zwierzęcia. Zwierzę powinno posiadać paszport i książeczkę zdrowia potwierdzającą brak przeciwwskazań do podjęcia lotu oraz informację o aktualnych szczepieniach. Należy również zapoznać się z informacjami Głównego Inspektoratu Weterynarii oraz skontaktować się z konsulatem kraju, do którego zwierzę będzie leciało w celu uzyskania informacji o dodatkowych wymaganych dokumentach i badaniach.