Bezpieczeństwo

Formularz „Peer Support Request”

Skorzystaj z tego formularza, jeśli chciałbyś porozmawiać z Rówieśnikiem SprintAir lub jeśli uważasz, że ktoś z Twoich kolegów mógłby potrzebować pomocy Rówieśnika.

* Pole wymagane

  2. Czy prosisz o wsparcie koleżeńskie dla siebie czy dla kogoś innego? *
  Dla siebieDla kogoś innego

  3. Jak szybko chcesz, żebyśmy się z Tobą skontaktowali? Pomoże nam to w przydzieleniu zasobów i odpowiedzi w zależności od poziomu pilności sprawy. W ciągu następującej liczby godzin: *
  24h48h72h

  6. Klikając na przycisk „Chcę złożyć wniosek” poniżej, niniejszym oświadczasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i akceptujesz poniższe Warunki i Zasady:
  - Przyjmujesz do wiadomości, że Twoje zgłoszenie nie jest sytuacją awaryjną. Program Pomocy Koleżeńskiej SprintAir nie oferuje usług pomocy w nagłych wypadkach. W nagłych sytuacjach należy skontaktować się z lokalnymi służbami ratunkowymi (112 w Europie). W przypadku sytuacji awaryjnych, które nie zagrażają życiu, należy zapoznać się z firmowym Podręcznikiem postępowania w sytuacjach awaryjnych (ERP) i skontaktować się z OCC.
  - Twoja poufność jest naszym głównym priorytetem i będzie chroniona w najwyższym stopniu.*
  - Jest to usługa wsparcia koleżeńskiego świadczona przez wyszkolonych pilotów, członków załogi pokładowej lub personelu. Chociaż mają oni wykwalifikowany dostęp do zasobów i szeregu specjalistów, ich główną rolą jest wspieranie Ciebie.
  - Rówieśnik nie będzie mówił Ci, co masz robić, podejmował za Ciebie decyzji ani interweniował w Twoim imieniu.
  - W związku z tym Rówieśnicy, Program Wsparcia Koleżeńskiego i SprintAir nie mogą ponosić odpowiedzialności za decyzje i działania, które mogą Państwo podjąć po nawiązaniu kontaktu z programem.
  - Mimo to, jesteśmy tu dla Ciebie i robimy wszystko, co w naszej mocy, aby wspierać Ciebie.
  - Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Program Wsparcia Koleżeńskiego moich danych osobowych w sposób opisany w polityce prywatności firmy.

  * Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy poinformujesz nas, że Ty lub ktoś inny znajduje się w bezpośrednim niebezpieczeństwie. Wówczas jesteśmy zobowiązani do podjęcia działań w oparciu o tę informację, co może doprowadzić do utraty poufności.

  © SprintAir. All rights reserved.