ROZWIŃ Z NAMI SKRZYDŁA JAKO I OFICER SAMOLOTÓW ATR72!

Poszukujemy kandydatów na I Oficera samolotów ATR72. Początek szkolenia zaplanowany jest już na październik 2019!

ROZWIŃ Z NAMI SKRZYDŁA!

Poszukujemy kandydatów na I Oficera samolotów ATR72. Początek szkolenia zaplanowany jest na październik 2020!

WYMAGANIA:

  • licencja CPL z ATPL(A) „frozen”
  • wpis PBN/IR/ME lub IR/ME + szkolenie przejściowe PBN
  • orzeczenie lotniczo-lekarskie klasy 1
  • język angielski: minimum ICAO level 4
  • ukończone pełne szkolenie MCC
  • ukończone szkolenie Advanced UPRT
  • język polski (w przypadku obcokrajowców) wpis do licencji

OFERUJEMY:

  • sfinansowanie szkolenia
  • stabilne warunki zatrudnienia
  • współpracę w oparciu o kontrakt

APLIKUJ JUŻ TERAZ:

"Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:"
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sprint Air S.A. Ul. Ruchliwa 22, 02-182 Warszawa
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres aktualnej rekrutacji oraz przyszłych rekrutacji
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne."

"Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji"