Ważna informacja dla Pasażerów podróżujących do/z Pragi

Szanowni Państwo,

pracownicy służb bezpieczeństwa Portu Lotniczego im. Vaclava Havla w Pradze informują, iż – w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim Pasażerom podróżującym drogą lotniczą z/do Pragi – na lotnisku przeprowadzane będą dodatkowe inspekcje bagażu rejestrowanego. Oznacza to, że bagaż Państwa po jego nadaniu przy stanowisku odprawy może zostać otwarty, a jego zawartość poddana sprawdzeniu na obecność śladów substancji wybuchowych. Wdrażana procedura ma na celu zapobieżenie wprowadzenia do luku bagażowego samolotów materiałów wybuchowych. Procedura jest zgodna z przepisami unijnymi, a Port Lotniczy im. Vaclava Havla deklaruje, iż kontrola bagażu przeprowadzana będzie w taki sposób, aby poddawany inspekcji bagaż nie uległ uszkodzeniu. Przebieg kontroli będzie rejestrowany za pomocą środków elektronicznych. Po inspekcji w bagażu umieszczona zostanie wiadomość informująca Pasażera o przeprowadzeniu kontroli wraz z instrukcjami dotyczącymi dalszych rekomendowanych działań Pasażera. Od zewnątrz bagaż będzie zabezpieczany specjalną folią oraz taśmą z oznaczeniami Portu.

W celu uniknięcia zniszczenia bagażu podczas kontroli Lotnisko rekomenduje, aby w bagażu wykorzystywać kłódki z systemem TSA lub inne zabezpieczenia, które mogą zostać usunięte bez konieczności uszkodzenia bagażu.

W związku z powyższym, zwracamy się do Pasażerów podróżujących na trasie Radom-Praga/Praga-Radom z prośbą o zwrócenie uwagi, czy Państwa bagaż nie został naruszony podczas ewentualnej kontroli. W przypadku, gdy podczas przeprowadzanej inspekcji doszło do uszkodzeń, zdarzenie takie należy zgłosić do punktu obsługi bagażu w porcie docelowym oraz wypełnić formularz PIR, (tj. Raport Niezgodności Własności) w celu prawidłowego dochodzenia ewentualnych roszczeń. Pragniemy poinformować, że zgodnie z Rozporządzeniem (WE) NR 889/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 maja 2002 r. zmieniającym rozporządzenie Rady (WE) nr 2027/97 w sprawie odpowiedzialności przewoźnika lotniczego z tytułu wypadków lotniczych oraz Konwencją Montrealską (art. 17 ust 2) pisemną reklamację należy złożyć bezpośrednio do przewoźnika w ciągu 7 dni od daty lotu.

Źródło: http://www.prg.aero/en/control/