Bezpieczeństwo

Formularz „Zagrożenia”

Grupa SprintAir wdrożyła i stale doskonali System Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) w oparciu o regulacje Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) oraz Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO).

Jeżeli zauważyłeś niepokojące Cię zdarzenie, zjawisko lub problem, który w Twoim odczuciu może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa lotniczego i być przyczyną incydentu lub wypadku wypełnij poniższy formularz. Możesz w ten sposób, nawet anonimowo, przyczynić się do zapobiegnięcia niebezpieczeństwu. W ramach Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem każde zgłoszenie jest badane, z zachowaniem poufności źródeł informacji.

Formularz zgłaszania zagrożeń

  Safety Manager 24h/7
  sms@sprintair.eu

  Administrator Danych: Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka SprintAir z siedzibą w Warszawie (02-182), przy ul. Ruchliwej 22, tel: 22 212 55 01, e-mail: biuro@sprintair.eu, https://www.sprintair.eu.

  Kontakt w sprawie ochrony Twoich danych osobowych: odo@sprintair.eu; oraz pod numerem telefonu +48 22 212 55 44; lub pisemnie na adres naszej siedziby SprintAir S.A.

  Cel i przetwarzania: Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi formularza zgłoszenia zagrożenia w ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem

  Podstawa przetwarzania: Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora i strony trzeciej, zgodnie z art.6 ust.1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO),

  Odbiorcy danych: Twoje dane możemy przekazać wyłącznie podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych np. naszym podwykonawcom oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa

  Okres przechowywania danych: Twoje dane osobowe będziemy przechowywać do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego w ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem, badania zasadności zgłoszenia oraz wdrożenia stosownych działań dla jego rozwiązania (3 miesiące od otrzymania zgłoszenia). Po zakończeniu badania zagrożenia zgłoszenie zostanie zanonimizowane poprzez usunięcie danych osobowych zgłaszającego.

  Twoje uprawnienia: Masz prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, prawo do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Swoje uprawnienia możesz zrealizować poprzez skontaktowanie się z nami, możesz też przesłać pismo na adres naszej siedziby bądź skorzystać z formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej.

  W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Dobrowolność podania danych: Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, nie masz obowiązku ich podania.

  © SprintAir. All rights reserved.