Zarząd SprintAir Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołuje na dzień 29 czerwca 2020 roku, na godz. 11:00 w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Ruchliwej 22 Zwyczajne Walne Zgromadzenie SprintAir SA.

 

Nr wpisu 55 Data dokonania wpisu 10.02.2020

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt WA.XIII NS-REJ.KRS/6915/20/663

Oznaczenie sadu SAD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO

 

SprintAir S.A. został wpisany do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych